Najważniejsze pytania dotyczące aplikacji Pocket

nWitaj!

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Pocket, które zostały przetłumaczone na Twój język. Ponadto pełne instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Pocket można znaleźć w obszarze Pomoc w mobilnych aplikacjach na systemy iOS oraz Android.

Aplikacja Pocket została zaprojektowana i jest administrowana przez mały zespół z San Francisco, w Kalifornii, więc niestety nie jesteśmy w stanie odpowiadać na indywidualne wiadomości e-mail z prośbą o pomoc techniczną, które nie zostały napisane w języku angielskim. Cieszy nas jednak, że korzystasz z aplikacji Pocket i mamy nadzieję, że przyniesie Ci dużo radości!

Najczęściej zadawane pytania:

 


 

Jak zapisywać elementy w aplikacji Pocket?

Istnieje wiele różnych metod zapisywania do Pocket z komputera i urządzeń przenośnych. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie jak to robić:

Zapisywanie z komputera
Rozszerzenia aplikacji Pocket umożliwiają zapisywanie w aplikacji Pocket za pomocą jednego kliknięcia podczas przeglądania na komputerze witryn internetowych. Rozszerzenia aplikacji Pocket są dostępne w wersjach na takie przeglądarki, jak Google Chrome, Safari, Firefox oraz Opera.

Podczas korzystania z przeglądarki Internet Explorer lub innej nie wymienionej wyżej przeglądarki można użyć bookmarklet aplikacji Pocket, aby zapisać dowolną witrynę internetową. Aby zainstalować bookmarklet, kliknij poniższe łącze, przeciągnij przycisk + Pocket na pasek Ulubione/Zakładki w przeglądarce: Zainstaluj bookmarklet aplikacji Pocket

W aplikacji Pocket do użytku sieciowego łącza można też zapisywać ręcznie. Wystarczy kliknąć przycisk „+” na górnym pasku narzędzi, a następnie wpisać lub wkleić adres URL: Odwiedź aplikację Pocket do użytku sieciowego

Zapisywanie z urządzenia przenośnego
Podczas korzystania z telefonu lub tabletu z zainstalowanym systemem Android treści można zapisywać z niemal wszystkich aplikacji. Wystarczy poszukać opcji udostępniania i wybrać polecenie Dodaj do Pocket.

Podczas korzystania z aplikacji Pocket na urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch w aplikacji Pocket można zapisywać za pomocą kilku różnych metod:

  1. Zapisywanie za pomocą funkcji kopiuj-wklej — skopiuj łączę i otwórz aplikację Pocket. Na dole ekranu zostanie wyświetlony zielony pasek. Dotknij przycisku Dodaj, aby zapisać skopiowane łącze.
  2. Zapisywanie za pomocą bookmarklet aplikacji Pocket — bookmarklet to specjalna zakładka, za pomocą której można zapisywać i otwierać witryny internetowe w aplikacji Pocket. Aby zainstalować bookmarklet w mobilnej przeglądarce Safari, otwórz menu aplikacji Pocket, dotknij opcji Pomoc, a później opcji Jak zapisywać. Następnie dotknij przycisku Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Gdzie można wyświetlać treści zapisane w aplikacji Pocket?

Zapisane elementy można wyświetlać w dowolnej z niżej wymienionych aplikacji Pocket:

Nie mogę zalogować się do aplikacji Pocket. Co zrobić?

Jeśli nie możesz zalogować się do aplikacji Pocket, sprawdź, czy używasz poprawnej nazwy użytkownika i adresu e-mail. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz je zresetować tutaj: Resetuj hasło do aplikacji Pocket

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub adresu e-mail do aplikacji Pocket, utwórz nowe konto aplikacji Pocket tutaj: Utwórz nowe konto

Gdzie można zmienić dane konta aplikacji Pocket i powiązane ustawienia?

Aby zmienić dane konta, ustawienia powiadomień i więcej opcji, otwórz stronę Konto aplikacji Pocket: Edytuj konto aplikacji Pocket

Dlaczego podczas wyświetlania niektórych artykułów w aplikacji Pocket nie widać tekstu, obrazów, stron lub innej zawartości?

Wszystkie teksty, obrazy, filmy wideo i strony są wyświetlane za pomocą aplikacji Pocket w widoku artykułu. Niestety, nie wszystkie strony w aplikacji Pocket wyświetlane są poprawnie. Jeśli podczas wyświetlania stron w aplikacji Pocket wystąpią jakieś problemy, zgłoś to, aby umożliwić nam naprawę.

Aby zgłosić artykuł za pomocą aplikacji Pocket na system iOS i Android, przejdź do obszaru Udostępnij, po czym dotknij opcji Więcej i wybierz polecenie Zgłoś problem z artykułem. Artykuły można też przesyłać bezpośrednio za pomocą poczty e-mail — wystarczy je wysłać pod adres support @getpocket.com.

Czym są obszary Archiwum i Ulubione?

Jeśli zapisany element jest już niepotrzebny, wyślij go do Archiwum, dotykając przycisku znacznika wyboru. Elementy znajdujące się w Archiwum wciąż będą dostępne w aplikacji Pocket, ale tylko przy aktywnym dostępie do Internetu.

Ważne elementy można oznaczyć jako Ulubione, dotykając przycisku gwiazdki. Po oznaczeniu elementu jako Ulubionego zostanie wyświetlona żółta gwiazdka, która go wyróżni.

Dostęp do list Archiwum i Ulubione można uzyskać z poziomu Menu Pocket.

Czym jest obszar Highlights?

Obszar Highlights umożliwia szybkie odnajdywanie najważniejszych i najistotniejszych na liście elementów, które można przeczytać, obejrzeć i wyświetlić. Obszar Highlights składa się z dynamicznych kategorii, które są regularnie aktualizowane na podstawie Twoich ulubionych witryn, autorów i zainteresowań, co pozwala korzystać z nowych metod odkrywania najciekawszej dla Ciebie zapisanej zawartości. Im częściej używana jest aplikacja Pocket, tym skuteczniej działa i dostosowuje się obszar Highlights.

Aktualnie aplikacja Pocket sprawdza się najlepiej w przypadku artykułów napisanych w języku angielskim. Pracujemy jednak, aby w przyszłości zapewnić lepszą obsługę wszystkich języków.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obszaru Highlights, kliknij tutaj: Pocket 5.0: jeszcze inteligentniejsza aplikacja Pocket

Jak porządkować elementy za pomocą tagów?

Tagi to świetny sposób porządkowania elementów w aplikacji Pocket. Tak jak foldery, tagi służą do grupowania zapisanych elementów według wspólnych tematów lub motywów, ale są bardziej elastyczne, ponieważ do jednego elementu można zastosować wiele tagów. Aby wyświetlić na liście elementy z określonym tagiem, można użyć funkcji Filtr tagów.

A oto jak umieszczać i filtrować tagi w poszczególnych aplikacjach Pocket:

W aplikacji Pocket na urządzenia iPhone, iPad i iPod touch Aby dodać tagi: przesuń palcem po elemencie na liście, który ma zostać oznaczony tagiem, a następnie dotknij przycisku Tag. Następnie dotknij przycisku Nowy, aby utworzyć tag, lub wybierz istniejący tag z listy. Potem kliknij polecenie Zapisz.

Aby filtrować według tagów: dotknij przycisku menu Pocket w lewym górnym rogu. Następnie dotknij opcji Tagi i wybierz tag, który ma zostać wyświetlony.

W aplikacji Pocket na system Android i tablet Kindle Fire Aby dodać tagi: długo przytrzymaj na liście element, który ma zostać oznaczony tagiem i dotknij przycisku Tag. Następnie dotknij przycisku Nowy, aby utworzyć tag, lub wybierz istniejący tag z listy. Potem dotknij przycisku wstecz, aby powrócić do listy.

Aby filtrować według tagów: dotknij przycisku menu Pocket w lewym górnym rogu. Następnie dotknij opcji Tagi i wybierz tag, który ma zostać wyświetlony.

W aplikacji Pocket do użytku sieciowego Aby dodać tagi: najpierw przełącz do Widoku listy, klikając przycisk Widok listy na pasku narzędzi w lewym górnym rogu. Następnie wskaż myszką element, który chcesz oznaczyć tagiem i kliknij polecenie Dodaj tag. Potem wprowadź tag i kliknij polecenie Zapisz.

Aby filtrować według tagów: kliknij przycisk tagu obok Pola wyszukiwania na górnym pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Tag.

Czy mogę zmieniać nazwy tagów lub je usuwać?

Aby zmienić nazwę lub usunąć tag, otwórz aplikację Pocket do użytku sieciowego i kliknij przycisk Tag, który znajduje się obok pola wyszukiwania w prawym górnym rogu. Wyświetlona zostanie lista tagów. Wskaż kursorem myszy tag, a następnie kliknij ikonę małego ołówka. Następnie wprowadź nową nazwę tego tagu lub kliknij przycisk Kosz, aby go usunąć.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Pocket Support Contact Pocket Support